ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА - SCAMPER

Какво може да помогне за подобряването на гъвкавостта на човек? Съществуват многобройни методи и подходи. В този теоретичен раздел ще се запознаете с метода SCAMPER.

Този метод се базира на Списъка на Осбърн. Той е по-добре структуриран и пригоден за практическо приложение. Негов автор е Михаел Михалко и се нарича SCAMPER /втурване/. Освен като дума, със значение на втурвам се, 'scamper' е и акроним. Наименованието отразява скоростта, в която този метод може да помогне за решаване на проблеми. Представлява списък, чиято цел е да провокира реакции на гъвкавост, промени, решения или размисъл.

S substitute -

подмяна

подмяна (на части, материали, хора)

C combine -

комбиниране

комбиниране (свързване, интегриране, присъединяване)

A adapt -

адаптиране

адаптиране (на място, промяна на функция, изпзолване на различни части)

M modify -

модификация, изменение

изменение (да се изработи в по-малък/по-голям размер, да се промени форма или спецификация)

P put to another

use - да се използва за друга цел

да се използва за друга цел (по друго предназначение, друго обяснение)

E eliminate -

елиминирам

елиминирам (отстранявам, опростявам, намалявам)

R reverse -

обръщам

обръщам (променям последователност, подход)

Помислете за подмяна на част от продукт или процес с нещо друго или с друг процес. Огледайте се за "нещо", S

което често води до нови идеи. substitute - подмяна

Типични въпроси: Какво мога да заменя за да получа по-добър резултат? Какво ще стане, ако разменя тези две неща? Как мога да сменя място, материал, лице или време?

combine - комбиниране

Помислете как можете да комбинирате две или повече части, така че да получите нов продукт, процес или по- C

добра работа на оригиналния. combine - комбиниране

Типични въпроси: Кои материали, части, спецификации, процеси, хора, продукти или компоненти могат да бъдат комбинирани /съчетани? Къде биха могли да работят заедно?

A

adapt - адаптиране

Обмислете кои части на продукта или процеса могат да бъдат адаптирани / променени, или как характера на процеса / продукта може да бъде адаптиран? adapt - адаптиране Типични въпроси: Коя част мога да сменя? С какво мога да я сменя? Какво ще стане, ако сменя важна част?

Modify/distort - модифициране / промяна / изкривяване

Помислете как можете да промените част или цялата ситуация и да й придадете необичаен вид. Като се заставяте

M

да работите по различен начин, можете да откриете алтернативни продукти или процеси.

modify - модификация, изменение

Типични въпроси: Какво ще се случи, ако деформирам определени компоненти? Какво ще стане, ако променя целия процес?

Put to other purposes - Използване за други цели

Помислете как настоящ процес / решение / продукт може да се използва за други цели или по какво друго предназначение? Помислете къде на друго място може да се приложи. P

Put to other purposes - Използване за други цели

Типични въпроси: Къде другаде мога да го използвам / да го продавам? Кой друг може да го изпозлва?

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 18

substitute - подмяна

Помислете E

кои часто от продукта / проекта могат да бъдат изпуснати, опростени, редуцирани.

eliminate - елиминирам

Типични въпроси: Кой процес / дейност могат да бъдат пропуснати? Кои спецификации на продукта могат да бъдат елиминирани? Как може да се опрости продукта? Кои части на продукта могат да бъдат редуцирани?

R

reverse - обръщам Помислете дали процесът може да бъде преориентиран или променен по друг начин? reverse - обръщам Типични въпроси: Може ли да се обърне последователността? Може ли да се промени реда на отделните етапи?ГЪВКАВОСТТА Е ВЪЗМОЖНОСТ ДА УПРАВЛЯВАМЕ СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ

Живеем в бързо променящо се време. Нашите работодатели имат високи изисквания към нас, непрекъснато трябва да учим нови неща и подходи, както и да бъдем успешни. След това се нареждат нашите семейства, приятели, здраве, хобита, лично развитие и други индивидуални интереси. Как можем да ги управляваме във времето и да останем физически и психически здрави? Точно за това се отнася този раздел.

Времето е ценно. Никога не трябва да забравяме кое е от значение. По-важно е да се направят верните неща, отколкото просто нещата да се правят вярно.

Имаме определени роли в живота си - на работа, в семейството, сред приятелите или на друго място. А понякога можем да изпълняваме няколко роли в една област (напр. на работното място - колега, началник, лице за контакт с клиенти). Тези роли се променят непрестанно, а тяхната организация задава рамката за подреденост и баланс. Решенията относно това кои са важните ни роли зависят от нас.

Отделя ли се толкова внимание и/или време нещата, колкото трябва? В повечето случаи - не. Много хора прекарват много време да се занимават с относително маловажни неща, вместо да се концентрират върху няколко по- важни дейности. Ето защо трябва да определим приоритетите си по отделните задачи и първо да изпълняваме онези, които са най-важни; по-маловажните могат да бъдат елиминирани в последствие.

За да звземем решение, можем да разделим дейностите в 4 квадранта или блока, според тяхната важност и спешност: квадрант А (важни и спешни задачи); квадрант В (важни, но не спешни); квадрант С (спешни, но не важни); квадрант D (маловажни и не спешни задачи).

ВАЖНОСТ

СПЕШНОСТ ДА НЕ ДА ЗАДАЧИ А

• криза

• проблеми, които не ни дават покой

• проекти с крайни срокове

• етапна подготовка

• дейности с крайни срокове

ЗАДАЧИ B

• Подготовка

• превенция

• изясняване на ценностите

• изграждане на връзки

• истинска почивка

• събиране на сили

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 21

НЕ ЗАДАЧИ С

• досадни телефонни обаждания

• някои съобщения и новини

• определени срещи

• многобройни трудни задачи на дневен ред

ЗАДАЧИ D

• отделяне на време за дреболии

• маловажна поща

• определени телефонни обаждания

• неща, които само губят времето

• "разсейващи дейности"

Повечето хора попадат в квадрант А и правят нещата в последния възможен момент. Целта ни е да извършваме важни неща, но достатъчно навреме, т.е. да изместим възможно най-много дейности към квадрант В.

Проблеми СПЕШНИ НЕ СПЕШНИ

ВАЖНИ

Квадрант А 20% да се осигури достатъчно внимание и време

Квадрант В 70% да се осигури много внимание и време

МАЛОВАЖНИ Квадрант С 9%

да се отдели внимание, но по-малко време (редуциране; превъзлагане)

Квадрант D 1% да се малко внимание и минимум време