• 
  Настоящата глава разглежда задълбочено техниката за брейнсторминг и нейните основни принцип, правила и приноси. Методът не е подробно обяснен теоретически тук, но е добре да сте информирани за него.
  
  Думата брейнсторминг - англ.brainstorming, се състои от две думи, мозък и буря. Това е метод за екипно решаване на проблеми и за да го приложите трябва да имате сформиран екип. Обикновено са необходими от 4 до 2 души, като сред тях трябва да има и специалисти и лаици, жени и мъже, както и хора с различно по степен образование и социално положение. Колкото по разнолик е екипът, толкова по-успешна би била сесията. Ключовото правило за брейнсторминг е всички участниците да бъдат абсолютно равнопоставени, затова сесията трябва да премине в дух на приятелска среща. Екипът обикновено се ръководи от едно лице, наречено модератор. В началото на срещата екипът трябва ясно да определи проблема и целта. След това участниците генерират възможно най-голям брой решения, които се записват на листи, дъска и др. Модераторът води сесията и се опитва да провокира екипа към най-голяма възможна активност.
  
  Забранено е по време на брейнсторм сесии да се критикува, преценява дадена идея, както е забранено и да бъдете пасивни, или изобщо да не вземете участие. Всяка идея, колкото и невероятна да е, трябва да бъде изказана. Целта на сесията е да се постигне най-висок възможен брой идеи. Сесията трябва да се проведе за около 30-40 минути, най-много до час. В края на всяка сесия идеите се оценяват и се разделят по групи. След това се предоставят на определен екип от специалисти да работят по тях. Предимството на брейнсторминг техниката е че заразява с ентусиазъм всички участници, създава конкурентна среда и разчупва стереотипите.
  
  Ключове към брейнсторминг техниката
  
  Колкото повече идеи се генерират, толкова по-вероятно е да се стигне до правилно решение. Една група може да генерира за кратко време значителен брой оригинални идеи, които значително надвишават боря на индивидуално генерираните.
  
  Мисленето ни трябва да отдели креативния процес на мислене от процеса на оценка на идеите. Също така трябва да отделите интиуцията от логиката.
  
  Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 23
  
  Брейнстормингът ни помага да преодолеем собствените си психологически бариери, като:
  
  Авто-цензура Самокритика Безочие и суета Едностранчивост Предразсъдъци Страх от критика Липса на самоувереност Правила за Брейнсторминг
  
  Брейнстромингът е техника, която се използва за събиране на информация и данни, които са необходими за решаване на проблеми, за да се отворят множество възможности и назоват различни начини и аспекти на решение. Нека не забравяме, че идеята е различна от решението. Целта на брейнстормингът е генериране на идеи. Решението може да бъде открито, след като оценим и преценим всички идеи.
  
  "Бащата" на брейнсторминга, американецът Алекс Ф. Осбърн, е дал следните основни правила за ефективен брейнстроминг:
  
  Критиката се забранява. По време на сесията, всеки вид критика или преценка, независимо дали от страна на участниците или модератора, са строго забранени. Дори най- леката, или само намек за критика могат да прекъснат потока от идеи. Критичната фаза на преценка на материала, получен от брейнсторминг сесията, се провежда в самия й край.
  
  Дайте пълна воля на въображението си. Всеки трябва да даде пълна свобода на въображението си - понякога напълно неприемливи и невъобразими идеи могат да бъдат реално решение на даден проблем. Няма табута по време на брейнстроминг - всичко е позволено. Това, което се генерира, трябва да бъде възможно най- конкретно.
  
  Взаимно вдъхновяване. Идеята на брейнсторминга е свободната асоциация на Вашите идеи, с тези на другите. Всичко, което се казва в групата може (трябва) да бъде използвано като отправна точка за последващи размисли. Членовете на
  
  Наръчник на компетенцията “Гъвкавост” 24
  
  групата се вдъхновяват един-друг, като се генерират стотици идеи в рамките на една сесия.
  
  Количеството над качеството. Забранява се всякакъв вид оценка, преценка или осъждане. Няма значение доколко дадена идея си заслужава и дали има някаква стойност или не. Важното е броят идеи, сред които ще се избира окончателното решение, не качеството на идеите. Засега, ако се придържаме към първото правило, не можем да преценяваме качеството. Оценката се прави в самия край.
  
  Всички сме равни.
  
  Важно е правилото за отлагане на оценката до самия край, да се спазва по време на цялата сесия. Едва тогава можем да постигнем условия, при които всички участници са равни. Няма такова нещо като добри или лоши идеи; равенство - няма такова нещо като добри или лоши участници. Всички са равни по време на брейнсторминг. Изключение е модераторът, който е там, само за да осмисля и насочва дискусията, както и да следи да се спазват правилата. Самият той никога не предлага идеи.
  
  Структура на брейнсторминга
  
  1. Запознайте се с правилата а брейнсторминг и предупрежденията относно
  
  тяхното нарушаване.
  
  2. Дефинирането и формулирането на проблема са най-важния етап в тази структура. Колкото по-прецизно дефинирате проблема, толкова по- специфична може да бъде целта и по-голяма вероятността на достигнете до качествено решение.
  
  3. Кратко упражнение за 'загряване' и подобряване на креативния потенциал
  
  на групата.
  
  4. Действителен брейнсторминг.