ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА - СПИСЪК НА ОСБЪРН

Какво може да помогне за подобряването на гъвкавостта на човек? Съществуват многобройни методи и подходи. Настоящият раздел се отнася до списъкът на Осбърн. Методът не е подробно обяснен теоретически тук, но е добре да сте информирани за него.

Алекс Ф. Осбърн се свързва с креативността или креативното мислене. Г-н Осбърн е имал интереси в тази област, като създава множество техники и методи за развиването на тази област. Написал е много книги по въпроса - те все още са актуални, харесвани и често използвани. Той често е наричан и "бащата на брейнсторминга". Списъкът на Осбърн е добре известен и широко използван като техника. Методът ни кара да гледаме на всеки проблем или ситуация под различни ъгли: колкото повече аспекти - по-добре.

Списък с помощни въпроси:

Възможно ли е...

□ Да се използва по различен начин?

□ Да се сравни с нещо? (Има ли нещо сходно на това? Може ли да се сравни с нещо?)

□ Да бъде променено? (нов цвят, форма, звук, аромат, смисъл, движение...)

□ Да се направи по-малко? (Може ли нещо да се отстрани? Може ли да не използваме нещо? Може ли да е по-тихо, леко?)

□ Да се направи по-голямо? (Може ли да се добави нещо? Може ли да се усили / заячи нещо? Може ли да има няколко функции, да е по-бързо?)

□ Да се подмени? (Да се смени цвят, материал, място, време...")

□ Да се реорганизира? (Да се разместят/разменят части? Да се подменят хора? Да се сменят цветовете?)

□ Да бъде обърнато наопаки? (Да работи по напълно различен начин? Да работи по обратен начин? Да работи отзад напред? Да се сменят плюса и минуса?)

□ Да се комбинира? (Да се свърже една идея с друга? Да се обединят идеи?)