ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА - GAP

Какво може да помогне за подобряването на гъвкавостта на човек? Съществуват различни методи и подходи. В този раздел ще се запознаем с GAP Методът не е подробно обяснен теоретически тук, но е добре да се информирани за него.

Значението на GAP тук е дупка, празно място, пропуск. Този метод може да се използва за откриване на празнини, пропуски, проблеми и недостатъци. Той позволява да получим систематизиран поглед върху проблем и внимателно да дефинираме недостатъците, пропуските и възможностите за усъвършенстване.

По време на GAP-анализ, подходът е следният:

• Внимателно помислете за област, която искате да изследвате за пропуски, или която искате да усъвършенствате.

• Избройте следното:

▪ потребности, възникващи от съответната област

▪ изисквания, които трябва да бъдат постигнати

▪ целта, която удовлетворява

• Областта трябва да бъде разделена на отделни сегменти, които да бъдат анализирани от гледна точка на потребности, изисквания и цел / предназначение.

• Търсете пропуски в отделните сегменти, които трябва да бъдат попълнени, подобрени, без да мислите как може да стане това (ако изобщо може да стане).

• За да намерите алтернативи или едно единствено решение, трябва да използвате друга техника.